Sunndal Arbeiderpartis fem hovedsaker

Arbeiderpartiet i Sunndal er klar for valgkamp.

Arbeiderpartiet i Sunndal er klar for valgkamp.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSunndal er et godt sted å leve. Sammen har vi store ressurser: Menneskene, naturen og et sterkt næringsliv. Her er interessante og trygge jobber, gode offentlige velferdsordninger og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi er et sosialdemokratisk samfunn hvor like muligheter for alle er en grunnleggende verdi.

Likevel har vi utfordringer. Folketallet går ned, vi blir flere eldre, og viktige funksjoner sentraliseres ut av kommunen. Denne utviklingen må vi snu! Sunndal Arbeiderparti løfter derfor fem hovedområder som vi vil jobbe spesielt med de neste fire årene:

1. Barn og unge skal oppleve trygghet i Sunndal, få utvikle evnene sine, og gis mulighet til å bli aktive deltakere i samfunnet

2. Vi skal skape gode arenaer og møteplasser der folk i alle aldre kan utfolde seg, finne tilhørighet og trives

3. Vi skal fremme industriutvikling og verdiskaping gjennom aktivt og positivt samarbeid med lokalt næringsliv, samt med frivilligheten

4. Vi skal møte klimatrusselen med lokale løsninger som bidrar til at Norge når nasjonale klimamål

5. Vi skal føre en eldrepolitikk tilpasset mangfoldet, der alle kan bo hjemme så lenge som mulig, og får heldøgns omsorgsplass når de trenger det

Arbeiderpartiet vil videreutvikle Sunndal i sosialdemokratisk retning. Vi ønsker sterke fellesskapsløsninger. Her skal vi utvikle og bygge moderne industri. Vi vil ikke privatisere offentlige tjenester. Fellesskapets ressurser skal brukes til tjenesteyting, ikke privat profitt. Arbeiderpartiet vil være nært folk, og finne løsninger som gjør livet i Sunndal godt. Fordi du skal kunne leve et godt og trygt liv i Sunndal, uavhengig av hvem du er eller hvor du bor.

Ønsker du å styre Sunndal i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Sunndal Arbeiderparti ved kommunevalget i år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags