Feil i Jo Heringstads artikkel «Svar til Ola E. Hals»

Av
DEL

LeserbrevJo Heringstad skriver blant annet (markert kursiv):

«Ola E. Hals skriver om landområdet Palestina, som han hevder ikke eksisterer.»
Feil. Jeg understreker ofte det faktum at begrepet «Palestina» har nettopp vært brukt om vekslende landområder. men har ALDRI vært en STAT. Jamfør: Balkan Mellom.Amerika og Lilleasia, ikke stater det heller, men landområder.

«Han (O. Hals) skriver mye om folkegruppen som kaller seg palestinere, og påstår at heller ikke den eksisterer.»
«Palestiner» er et kallenavn som har vært brukt om forskjellige folkegrupper. Nå brukes begrepet om arabere. Under og etter første verdenskrig bar JØDENE kallenavnet «palestinere». ETNISK «palestinsk» folk med egen historie, og eget språk finnes ikke.

«Landområdet (riktig; landområde/mandatområde, ikke stat) Palestina sluttet å eksistere i 1948. Det britiske mandatet for mandatområdet opphørte om kvelden den 14. mai 1948.

«da (1948) det ble delt mellom den da nyetablerte staten Israel, og den da nesten nye staten Jordan.»

Faktafeil, delingen skjedde først på Kairomøtet i mars 1921, med forslag 77% på araberne, områdene øst for Jordan (Trans-Jordan) og 23% på jødene, områdene vest for Jordan elva. Delingen bekreftes av Folkeforbundet 24.07.1922.

De som bor i landområdet som mange kaller Vestbredden, og som nå har vært under israelsk okkupasjon i over 50 år.

For at det i folkerettslig forstand skal være snakk om ulovlig «okkupasjon» må områdene ha tilhørt en annen suveren stat. Noe som ikke er tilfelle. For det var jødene fikk tildelt Judea og Samaria («Vestbredden») ved traktater, internasjonal lov under fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig.

«En tredje undergruppe er palestinerne som i krigen i 1948 flyktet-»

Ingen «palestinere» flyktet. Det var arabere. På det tidspunktet ble ikke kallenavnet «palestinere» brukt om araberne. Araberne ble av Den arabiske overkommando over radio bedt om å dra. (Joseph Puder, 4/13 s 71) Folketellingene 1945, 1947 og 1949 bekrefter dette som viser null «palestinere», men arabere, jøder og noen andre mindre grupper. Det skaper mange vrangforestillinger når det ikke sies klart at «araber» og «palestiner» er bare to begreper som brukes om ett og samme folk.

«Gazastripen er nå en slags bystat, med så lite utviklet næringsliv og så mye fattigdom at stort antall der lever av nødhjelp fra FN-organisasjon.»

Ja, araberne (populært kalt «palestinere») på Gaza fikk det mye verre etter at Israel trakk seg ut i 2005 og tvangsflyttet ut alle jødene i området.

«da Israel og Jordan okkuperte og annekterte hver «sine» deler av det området som etter FNs delingsplan fra året før skulle bli palestinsk stat.»

Feil. Jordan ville annektere «Vestbredden» fra Israel, men fikk ikke. Kun Pakistan og Storbritannia ville støtte en slik annektering. Nei, FNs delingsplan 29.11 1947 gikk ikke ut på å dele de resterende 23 % av mandatområdet i en «palestinsk» og jødisk stat, men i en ARABISK og jødisk stat.

«Grensen fra 1948 går gjennom den viktige byen Jerusalem»
Faktafeil. Det har aldri gått noen landegrense gjennom Jerusalem. Se våpenhvile-avtalen mellom Jordan og Israel 3. april 1949 artikkel II p.2. Spesielt Jordan insisterte på at den «grønne linjen» som gikk gjennom Jerusalem ikke måtte oppfattes som en landegrense. Det var en våpenhvilelinje kun av «militære hensyn» står det i avtalen.

«Vestbredden, og relativt dyr avsalting av sjøvann ved Tel Aviv».
Israel er fremst i verden både med gjenvinning av avløpsvann og avsalting av sjøvann. Langs Middelhavskysten har Israel 5 avsaltingsanlegg. Bare det ene produserer 650 millioner liter ferskvann pr. døgn. Nå skal de bygge to anlegg til. Israel har også et bærbart avsaltingsanlegg som kjem mange til hjelp.

«Undertegnede har oppfattet konflikten mellom jøder og palestinere som konflikt om vann»
Feil. Kjernen i konflikten er at de fem arabiske/islamske organisasjonene, Den Arabiske Liga, Hizballah, Fatah, PLO og Hamas, vil utslette Israel. Det viser chartrene deres. Ett eksempel fra Hamas-chartret. Forsoning med Israel nektes. «Israel vil bestå inntil Islam utsletter landet.» (s. 1) «Det endelige mål er Islam, profeten dens forbilde. Koranen dens grunnlov». (art 5). Hør også hva FNs generalsekretær Trygve H. Lie sa, den første generalsekretæren i FN som ledet behandlingen av saken: «Det arabiske grunnstandpunkt er årsaken til all senere vold og terror i området.» Som de arabisk/muslimske chartrene viser er deres grunnstandpunkt at Israel skal utslettes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags