Roller og forståelse

Torgeir Reiten.

Torgeir Reiten. Foto:

Av
DEL

Leserbrev Jeg registrerer at det er flere som ønsker å være med på å diskutere politikk og politikerens rolle offentlig – til og med i media. Det synes jeg er positivt, for vi har ikke noe å skjule for velgerne våre.

Det blir sagt at dette handler om rolleforståelse. Ny kommunelov sier masse om dette, som vi alle snart skal få en innføring i. Likevel vil jeg påstå, som Lusie Gjersvoll gjorde i medio desember, at min rolle ikke er begrenset til dette. Om dette, generelt sett, betyr at vi som politikere ikke kan vedta noe annet det som kommer som innstilling fra administrasjonen, har vi avskaffet demokratiet.

Jeg vil også si at jeg støtter «disse tre politikerne» og deres forslag til endring i heltidsprosjektet Vi ønsker å være lydhøre. Er det noe som ikke har kommet frem i forarbeidene slik at vedtak får konsekvenser vi ikke kunne forutse, så må vi kunne endre på dette. Opplever vi at Sunndal kommune som arbeidsgiver klarer å forhandle frem noe de ansatte opplever som ugreit – kanskje til og med usosialt – så mener jeg det er de folkevalgtes plikt å reagere. Være ombudskvinner og -menn for våre innbyggere. Ja til åpne og rettferdige prosesser.

I denne sammenheng vil jeg til slutt komme med en kommentar til Hagens innlegg om rolleforståelse i medio desember: Dette handler ikke om veien utenfor huset ditt, eller en bro et sted. Dette handler om innbyggerne i Sunndal og hva vi politikere ser som å jobbe for deres beste

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags