Miljøvernforbundet startet lokallag for Nordmøre og Romsdal i Nesset

Den felles kampen mot deponi på Raudsand samlet i overkant av 20 personer på Norges Miljøvernforbund Nordmøre og Romsdal sitt første årsmøte.