Til TV 2 forteller mobbeombud Kjerstin Owren at hun har fått mange henvendelser om komplekse saker i høst. Hun mener at begrensningene på hvor mange og hvem man får være sammen med, øker faren for at noen barn utestenges.

– Vi er til vanlig kommet langt når det gjelder å kommunisere forventninger til at skolen legger til rette for at alle barn som oppleve å høre til. Nå er det vanskelig å få til, på grunn av smittevern, sier Owren.

Hun savner en risikovurdering av hvorvidt sårbarhet og utenforskap forsterkes gjennom måten smittevernregler tolkes og etterleves på.

Under onsdagens koronapressekonferanse understreket kunnskapsminister Guri Melby (V) at andre smittevernregler gjelder for barn enn for voksne, og at de kan være sammen med andre i klassen eller kohorten på fritiden.

(©NTB)