Moria-flyktningene: – Regjeringen må ta i bruk kapasiteten ute i kommunene

Regjeringen vil hente femti asylsøkere fra den brennende Mora-leiren i Hellas. Sunndalsordfører Ståle Refstie mener dette er altfor lite.