– Tross høye tall er dette lavere enn vi har målt flere ganger tidligere. Dette kan skyldes at enkelte begynner å venne seg til den nye koronahverdagen, og ikke minst at mange så fram til påske. Selv om påsken ikke ble optimal i år, har den nok snarere hjulpet enn svekket nasjonens psykiske helse, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

53 prosent av de spurte opplever ikke hverdagen som psykisk belastende, mens 22 prosent svarte verken eller.

På spørsmålet om hvorvidt totalsituasjonen er bra eller dårlig, svarer 70 prosent at den er bra. Kun 6 prosent svarer at det går dårlig.