Det var i 2013 kommunestyret etter anbefaling fra rådmann og Nav Tingvoll, vedtok å sette ned satsen for livsopphold til 4.000 kroner for hjemmeboende ungdom i alderen 18–25 år. Den var på 4.550 kroner.

Torsdag opphevet kommunestyret denne særordningen i Tingvoll. Årsaken til å det nå skjer, er at Sunndal, Surnadal og Tingvoll fra nyttår blir til Nav Indre Nordmøre.

– En harmonisering av bestemmelse i de tre kommunene, gjør at det blir en forutsigbar og lik behandling. At våre ungdommer skulle få litt mindre enn i Sunndal og Surnadal, var ingen interessert i, sa kommunedirektør Odd-Arild Bugge da kommunestyret behandlet saken før helgen.

Det var i under arbeidet vedrørende sammenslåingen, det dukket opp ting som er ulikt mellom kommunene. Herunder denne satsen.