Det var i morgentimene onsdag stopp-skiltet ble fjernet og erstattet av et vikeplikt-skilt.

Etter dialog og enighet mellom politiet og Sunndal kommune sendte kommunen for en måneds tid siden en henvendelse til Statens vegvesen, der Vegvesenet ble bedt om å vurdere nødvendigheten av å fortsatt ha et stoppskilt her. Kommunen påpekte at det er gjort flere fysiske endringer i krysset, samtidig som gangfeltet på riksveg 70 er flyttet nærmere Sunndalsøra sentrum, og at reguleringen også er vanskelig å håndheve.

Statens vegvesen vurderte saken, og kom fram til at skiltet kan fjernes.

I et brev til kommunen, datert 20. januar, skriver saksbehandler Jan Gunnar Sandblåst ved seksjon transport og samfunn i Statens vegvesen, at Vegvesenet har gjort en vurdering av den nye situasjonen, og at de ut fra forholdene på stedet og gjeldende regelverk er enige i at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde reguleringen med bruk av skilt nr. 204 Stopp. Ettersom både kommune og politi var enig i endringen, ble det fattet vedtak, uten den vanlige høringsrunden.

Og allerede onsdag ble dette fulgt opp - og skiltet altså fjernet.

Stopplinjen fjernes også, og det blir oppmerket vikelinje.