For å søke om spillemidler må søkeren kontakte Sunndal kommune som godkjenner søknaden og sender den videre til Møre og Romsdal fylke innen 15. januar hvert år. Møre og Romsdal fylke behandler søknaden og gir svar i løpet av juni hvert år.

Basert på søknadene som har kommet inn har administrasjonen satt opp en prioritert liste over hvilke anlegg som kan støttes. Så er det opp til Teknikk-, miljø- og kulturutvalget (TMK) å vedta den prioriterte rekkefølgen på søknadene.

Prioritert liste over søknadene

Ordinære anlegg

1. Sunndal kommune: Rehabilitering av garderober i Sunndal sportshall. Planlagt byggestart i2022. Ny spillemiddelsøknad i 2022.

2. Sunndal Jeger og Fiskerforening: Vinnu leirduebane. Bygging av en ekstra skytebane med egenkastemaskin og standplass. Planlagt byggestart i 2022. Ny spillemiddelsøknad i 2022.

3. Ulvungen IL: LED-lys i skileiken, Kvennhusskogen. Lyspærene som i bruk i dag er vanskelig å få tak i og dyre i drift. Det blir skiftet til LED-lys i hele lysløypen i løpet av 2022. Nyspillemiddelsøknad i 2022.

4. Hov skytterlag: Elektroniske skiver på 100 meter skytebane i Dalaråa. Ny oppgradering av anlegget med elektriske skiver. Planlagt byggestart i 2022. Ny spillemiddelsøknad i 2022.

Nærmiljøanlegg

1. Sunndal kommune: Apejungel Sande skole. Anlegget er ferdig bygget og tatt ble tatt i bruk vinteren 2019. Spillemiddelandel er kr 300.000. Ingen spillemidler er utbetalt ennå. Søknaden er fornyet for 4 gang.

2. Øksendal IL: Tennisbane i Brekklykkjo. Anlegget er planlagt bygget i 2022. Nyspillemiddelsøknad i 2022.

3. Grøa IL: Lys på aktivitetsparken ved Grøa stadion. Anlegget er planlagt bygget i 2022. Nyspillemiddelsøknad i 2022.

4. Grøa IL: Fler-aktivitetsområde ved Grøa stadion. Anlegget er planlagt bygget i 2022. Ny spillemiddelsøknad i 2022.

5. Ålvundfjord Vel: Lys i Levika aktivitetspark. Anlegget er planlagt bygget i 2022. Nyspillemiddelsøknad i 2022.