Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan flere søke om koronamidler: Sunndal skal dele ut 751.000 kroner

Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak som følge av koronasituasjonen, kan nå søke om støtte.

Sunndal har i den andre tildelingsrunden fått 751.000 kroner som skal fordeles til mottakere som har vært hardt rammet av smitteverntiltak.

Bedrifter, lag eller organisasjoner som er hardt rammet av pålagte smitteverntiltak på grunn av korona kan nå søke om midler, melder kommunen.

Søknadsfrist er 17. oktober.

Det er satt flere kriterier for tildelingen. Det legges spesielt vekt på negative virkninger etter innføring av skjerpa smittevernregler etter nyttår, som har påført ekstra kostnader eller tap. Også langtidseffekter etter innførte smitteverntiltak i 2020 kan bli vurdert. Den som søker må kunne dokumentere eller vise til omsettingsfall/tap av inntekter.

Det kan også gis støtte til omstillingstiltak, med utgangspunkt i at bedriften er rammet av koronasituasjonen, og har satt i verk eller planlegger omstillingstiltak for å sikre arbeidsplassen.

Kreative næringer, lag og foreninger som har tapt inntekter på grunn av covid-19, oppfordres til å søke.

Les mer om kriteriene og tildelingen her.

Samlet ramme vil bli fordelt på søkerne ut ifra informasjon og dokumentasjon, i tillegg til skjønnsmessige vurderinger.

Kommentarer til denne saken