- Vi er nå i gang med vaksinasjon ved Sunndal helsetun, og vi ønsker med dette å nå de øvrige over 65 år som er prioritert etter alder med informasjon om hvordan vi vil gjennomføre vaksinasjon, sier prosjektleder for vaksinasjon i Sunndal kommune Gunn Inger Reiten.

Sammen med kommuneoverlegen og helsesjefen, som er ansvarlige for vaksinasjon, sender hun nå ut informasjonsbrev.

De første ukene med vaksinasjon ser det foreløpig ut til at vi får relativt små kvantum med doser pr uke, men vi må planlegge for at det kan komme flere vaksiner på en gang etter hvert.

Alle som skal få vaksine vil bli kontaktet, enten direkte via telefon for å avtale tidspunkt for vaksinasjon, eller via SMS med instruksjon om hvordan time kan bestilles. Hvordan de enkelte vil bli kontaktet, avhenger litt av hvilken aldersgruppe de hører til, og hvor mange vaksinedoser som til enhver tid er tilgjengelig.

Vaksinen er gratis og frivillig.

- Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det, sier kommuneoverlege Svein Anders Grimstad.

Formålet med vaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdom. Vaksinen anses som både trygg og effektiv.

De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom av koronaviruset, og helsemyndighetene har derfor bestemt at det er disse gruppene som skal prioriteres for vaksine. Personer under 65 år med underliggende sykdom vil bli fulgt opp spesielt, og blir kontaktet når det er deres tur i vaksinekøen.

Informasjonsbrevet til alle over 65 sendes nå ut, og vil komme i posten i løpet av noen dager, sannsynligvis over helga for de fleste. Både brevet og egenerklæringsskjemaet som er vedlagt, er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

- Vi håper familie og pårørende vil være oppmerksomme på dette brevet, og eventuelt hjelpe de som har behov for dette til å få trygghet for at informasjonen er mottatt, og å fylle ut egenerklæringsskjema før vaksinasjonsdagen, sier helsesjef Britt Iren Bæverfjord.

Mange vil nok også ha behov for å få hjelp til å komme seg til vaksinasjonsstedet når den tid kommer.

- Vaksinasjon av en hel befolkning er en stor dugnad, og vi håper alle er positive til å bidra til at vi får gjennomført vaksinasjon på en god og effektiv måte. Vi ser alle fram til å få kontroll på koronapandemien og leve normale liv igjen, avslutter Grimstad.