Nå ser det litt lysere ut for ny front mellom kaia og hotellet

Tingvoll formannskap har besluttet at administrasjonen kan gå videre for å få utredet ny kaifront foran Gunnars plass.