Nå skal det gå rette veien, faktisk talt. Ny plassering av skilt skal holde syklistene ute av tunet

Nå blir det smått med besøk inn på tunet til Marta Havdal på Meisingset. Det sørger hun ikke over.