Nå skal meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksråd velges i Sunndal: Se hvem kommunen foreslår her

Sunndal kommunestyre skal tirsdag 16. juni velge meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksråd. I alt 76 personer skal fylle listene for de neste fire årene.