Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har lenge vært på desperat frierferd på bygda. De snakker med utestemme om hvor forferdelig det har blitt etter åtte år med Erna som statsminister. Jeg mener Vedum og resten av Senterpartiet skaper et vrengebilde som jeg ikke kjenner meg igjen i. Det er ingen krise i distriktene!

I Møre og Romsdal er det stor optimisme i de fleste bygdesamfunn. Næringslivet går så det suser, og deres største utfordring er mangel på arbeidskraft! Nye næringer oppstår i kjølvannet av det grønne skiftet og optimismen blant folk er stor. Dette hører vi aldri fra Vedum. Er han redd for å snakke opp distriktene og egne Senterparti styrte kommuner?

Vedum reiser nå land og strand med valgløfter om alt som skal reverseres. Det er tydeligvis veldig lett å si hva man er imot, men da burde det være like lett å si hva man er for. Det er også påfallende at nettopp politiet roser politireformen og utaler at de nå er bedre rustet til å møte det nye kriminalitetsbildet på nettet, der de mest alvorlige forbrytelsene skjer!

Vi velger politikere som skal styre Norge de neste fire årene, og som også vil være forbilder for neste generasjons politikere. For meg som er ung i dag, er det uvirkelig at vi snakker så mye om fortiden og hva vi er mot. De som tjener på omkampene som Senterpartiet tar til orde for, er konsulentbyråene og fakkelprodusentene. Ser en på kommuneregnskapene brukes det enorme summer hvert år på omkamper og konsulentrapporter. «Når gresset gror, dør kua, Trygve».

Vedum er ekspert i å sette by og land opp mot hverandre. Jeg stiller meg ofte spørsmålet; hvor kommer disse motsetningene fra?

Som student i Oslo er jeg en del av bildet Senterpartiet prøver å tegne- de bygdefiendtlige byfolkene. Sannheten er: Det finnes ingen kaffe latte-drikkende Oslo-folk som hater bygda. Det er jo der vi har våre røtter. Det som finnes er; snille folk, med enorm respekt for hele landet. Folk som vil at hele Norge skal lykkes.

Valget i år blir på mange måter historisk. Jeg som er ung håper vi kan se fremover og skrive ny historie, ikke prøve å kopiere den som allerede finnes. Det går nemlig ikke, for både bygda og byen er i stadig forandring.

Jeg vil avslutte med å si at skal vi i Møre og Romsdal klare å snu den negative befolkningsutviklinga vi er inne i, bør vi fokusere på alt som er bra, og i utvikling i det fantastiske fylket vårt!