Forskere øker mest

Antall forskere som ikke underviser har vokst kraftig ved landets universiteter og høyskoler.

Antall forskere som ikke underviser har vokst kraftig ved landets universiteter og høyskoler. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Antall forskere som ikke underviser, har vokst kraftig ved landets universiteter og høyskoler.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Både studenter og forskere er bekymret, skriver Forskerforum, som har innhentet nye tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

Norske utdanningsinstitusjoner ansetter forholdsvis flere forskere med lite undervisningplikt enn forskere i stillinger som er kombinert med undervisning.

– De faglige satsningene ved institusjonene, har fokusert veldig på forskningssiden og ikke nok på studiesiden, sier leder i Norsk studentorganisasjon Kim O. Kantardjiev til Forskerforum.

– Det fører til at man vil få en utvikling der studiene ikke kobles klart nok mot den forskningen som gjøres ved institusjonene, og det vil være en åpenbar svekkelse av utdanningene i Norge.

Den norske modellen for forskningsbasert undervisning baserer seg på at vitenskapelige ansatte, særlig ved universitetene, både forsker og underviser.

Men ifølge DBH har de mer rendyrkede forskerstillingene som postdoktor og forsker med doktorgrad, økt med henholdsvis 215 prosent og 156 prosent fra 2001 til 2011.

Den totale veksten i årsverk ved universiteter og høyskoler har i samme periode vært på 42 prosent.

De vitenskapelige stillingene førsteamanuensis og professor – som både har undervisnings- og forskningsoppgaver – har vokst i takt med den generelle bemanningsøkningen.

Førsteamanuensis har hatt en økning på 29 prosent og professor en økning på 41 prosent fra 2001.

Fagpolitisk leder i Forskerforbundet Bjørn T. Berg mener utviklingen i sammenheng med økningen i ekstern finansiering av forskningsprosjekter.

62 prosent av postdoktorene og 73 prosent av forskerne med doktorgrad, er ansatt på midler gitt fra eksterne aktører utenfor institusjonene.

– Det er derfor bekymringsfullt at det blir mer eksternt finansierte forskningsprosjekter. Det sier Berg.

– Sånn som det praktiseres i dag, bemannes de eksternt finansierte prosjektene med forskere som ikke har undervisningsplikt. Det gir grunn til å se nøyere på utviklingen med stadig mer ekstern finansiering, med alt det fører med seg av problemer med midlertidige og stadig flere rene forskerstillinger. Det er en uthuling av prinsippet om forskningsbasert utdanning, sier Berg.

Generalsekretær Ola Stave i Universitets- og høgskolerådet (UHR) avviser advarslene som Forskerforbundet og Norges studentorganisasjon.

Han mener den store veksten i antall forskere som ikke underviser, ikke er et problem, men en konsekvens av at stadig større del av finansieringen til institusjonene kommer fra eksterne aktører.

– Vi ser utfordringene i det, men vi må også se dette i forhold til at man skal håndtere den store veksten i eksternt finansiert virksomhet som faktisk har skjedd, sier Stave til Forskerforum.

Her og her kan du lese mer om forskerstriden

Artikkeltags