«Kvifor skal vi endre på noko som er så fint?», spør Anne Britt Malvik (MDG) i leserbrev om adkomsten opp mot Vinnufossen i Sunndalen. Der er det nå idyllisk sti; men noen vil få en gjeng sherpaer fra Nepal til å mure steintrapp høyt opp i ulende ved den fossen: Det er opp til 420 m.o.h. i første omgang; men med mye arbeid og stor kostnad kan det være mulig å komme helt opp til 800 meter, som er ved «foten» av den loddrette øvre delen av fossen, i bakgrunnen på illustrasjonsfoto.

Kart viser at Vinnufossen har tilsig fra mindre areal enn Skorga eller Fossa litt lengre inne i dalen. Dermed vil nok vannføringen i den fossen minke noe, hvis og når Vinnubreen blir noe mindre, som A. B. Malvik hevder. Hun nevner sti opp fra Hoås, som krysser Fossa vel 900 m. o. h., og antakelig fortsetter gjennom fjellpass nordover til Grasdalen og Innerdalen. Hun nevner også at det er mulig å gå vestover fra den stien til utsiktspunktet Furunebba; men det er lang tur i mye brattlende!

Undertegnede er ikke motstander av sherpatrapp eller stolheis som hjelpemiddel, som mange trenger for å komme høyt til fjells; men jeg vurderer det 200 meter høye stupet ved den loddrette øvre delen av Vinnufossen som uoverkommelig hindring. Sherpatrapp bør heller bygges like vest for Skorga: Der er det ikke høyt stup, så det er mulig å komme høyt til fjells!

Annen mulighet kan være stolheis opp gjennom Furuveita til Vinnufjellet, som blir relativt stor investering. I Furuveita forekommer det vel både steinsprang og snøras, så der trengs det nøye vurdering av rasfaren! Nordøst for Furuveita er det en liten avsats 1450 m. o. h., like ved Vinnubreen, ikke langt fra Kongskrona, og med prektig utsikt langt ut over Sundalsfjorden!

Samuel Eyde hadde vel dårlig samvittighet for at industristedet Rjukan i Telemark ble anlagt i en avdal med ekstra lang vinter uten sol, og gikk sterkt inn for byggingen av Krossobanen, som ikke er bane men gondolheis opp til solskinn og utsikt. Det er ikke mye solskinn vinterstid på Sunndalsøra heller, så også dette industristedet trenger vel en slags heis opp til solskinn og utsikt. Gondolheis blir vel for dyr her; men stolheis er vel mulig?