Gode tall for arbeidsledigheten i Sunndal og Tingvoll

Arbeidsledigheten i Sunndal og Tingvoll er begge på 1,8 prosent av arbeidsstokken.