Nedgang i ledigheten i Sunndal og Tingvoll

I tråd med trenden for fylket samlet, gikk ledigheten i Sunndal og Tingvoll ned i slutten av april.