Nedskalerer på Raudsand

Av

Behovet for lagring av farlig uorganisk avfall på Raudsand er redusert med 80–90 prosent. Årsaken er at Kronos Titan i Fredrikstad har funnet en annen løsning.