Er det ikke rart hvor det kan svinge av flaskepant, ispedd kroner fra ett par feiringer av St. Hans?

Ungene jumper opp i fugleredet (det heter så), og svinger i både det og de to andre dissene. Men ting blir ikke av seg selv, og slett ikke i de kommunale budsjett. Her har Tingvollvågen Vel bidratt, men ikke de alene:

– Det er både medlemmer av foreningen og andre som har pantet flasker på Coop, sier Egil Sandvik i velforeningen.

Han legger til at det hele ble satt i gang i 2020 av den forrige lederen av velforeningen Solrun Hafsås, i samarbeid med Evy Helen Villadsen på Coop.

I tillegg er det kroner fra loddsalg på St. Hans.

Til sammen 23.000 kroner er kommet inn. Og det var nok til de tre dissene. Stativet er gjenbruk, men skal skiftes ut ved en senere anledning.

– De duger, men ikke for evig. Stativer blir det neste, sier rektor Margrethe Beverfjord.

Skolen må ta det litt etter litt. Hun er takknemlig for velforeningens engasjement for uteområdet på skolen.

– Det betyr alt, sier Beverfjord.

For skolen, det vi si kommunen, kan ikke søke om penger fra eksempelvis Tingvollstiftelsen. De er avhengig av andre.

Skolen ønsker å gjøre noe med hele området nede fra skolegården og opp mot den videregående skolen.

– Vi ønsker å se det hele i sammenheng. Men da må vi ha plan å arbeide ut fra.

Det er håp om at det blir satt i gang arbeid med plan for uteområdet om ikke altfor lenge.

Elevene selv er spurt om hva de ønsker seg i uteområdet. Det forsøker man så godt man kan å få til.

Men det er ikke bare-bare. En tiendeklassing har litt andre ønsker og behov enn en førsteklassing.