Akkurat over 50 prosent av de som har forhåndsstemt i Nesset, ønsker seg til Sunndal. Over 90 prosent av nessetgjeldingene som har forhåndsstemt sier nei til Nesset som egen kommune.

Forhåndsstemmene fordelte seg som følger:

Hvilke(n) kommune(r) skal Nesset etablere ny kommune sammen med?Antall stemmerProsentvis fordeling
Sunndal kommune27950,36%
Flest mulig Romsdalskommuner23241,88%
Nesset som egen kommune417,40%
Blank (ingen av alternativene)20,36%
SUM554100 %