Både Miljødirektoratet og Vidar Aarvold i Veidekke uttaler at Aluscan hadde tillatelse til tømming av big-bags til vann i gruva.

Vidar Aarvold har kjennskap til Raudsand fra 1995, og har fulgt alt som Veidekke har vært involvert i på Raudsand siden 1995 til 2010.

– Jeg har vært divisjonsdirektør for Veidekke sin industrivirksomhet, herunder virksomheten til Veidekke på Raudsand. De forskjellige hendelsene på Raudsand som har påvirket Veidekke, har jeg måtte være med å håndtere. Det har ført til at jeg har skaffet meg en veldig god kunnskap om de gamle gruvene på Raudsand, og de virksomhetene som har vært bedrevet der. Det er mitt utgangspunkt for å uttale meg, sier Aarvold.

Veidekke har leid landområder på Raudsand, av eieren Nærings- og fiskeridepartementet.

– Gjennom mange år har vi blitt holdt orientert om tillatelsene som Aluscan har fått, dermed ble vi veldig overrasket over uttalelsene om at Aluscan har deponert i gruvene uten nødvendig tillatelse, sier Aarvold.

Aarvold er helt klar.

– Aluscan hadde tillatelsene i orden, sier Aarvold.

Det var i tirsdagens avis Aura Avis at det kom fram påstander om at Miljødirektoratet sier det ikke var gitt en slik tillatelse.

I epost fra Miljødirektoratet datert 6. desember 2017, skriver Miljødirektoratet at «Dette er et stort sakskompleks og det er snart 30 år siden dette skjedde, så vi kan ha kommet i skade for å ha uttrykt oss feil. Dette gjelder tømming av avfall direkte i gruva. Se vedlagte vedtak fra SFT av 15. mai 1990, Vedtaket stadfester tømming av big-bags til vann i gruva i 1989. Men det spesifiserer ikke nærmere hvor/i hvilke sjakter sekkene ble tømt».

– Veidekkes inntrykk gjennom å være leietaker hos staten, fikk vi det inntrykk at Aluscan opp gjennom årene hadde behov for å få nye tillatelser utover dem de allerede hadde, for å kunne fortsette sin drift. Det fikk de fra staten. De søkte og fikk tillatelsene, sier Aarvold.