Nettet har ikke kapasitet til økt strømforbruk: Behov for investeringer

Strømforbruket øker stadig, også på Nordmøre og i Romsdal. Men nettet har ikke kapasitet til ytterligere forbruk.