Ni koronapasientar på sjukehus i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal sendte onmsdag ut denne statusoppdateringa:

DEL

Ålesund sjukehus: 2 innlagde koronapasientar ved kohortavdelinga. Tilstanden til begge pasientar er etter forholda god.

Volda sjukehus: 1 innlagd koronapasient. Tilstanden for pasienten er framleis alvorleg, men stabil.

Kristiansund sjukehus: 4 innlagde koronapasientar. To pasientar får intensivbehandling. Tilstanden for desse er alvorleg, men stabil. To pasientar ligg på kohortavdelinga og tilstanden til den eine av desse pasientane er etter forholda god. Den andre kohortpasienten vil bli skriven ut frå sjukehus i løpet av dagen 8.aprilMolde sjukehus: 2 innlagde koronapasientar. Tilstanden for den eine pasienten er framleis alvorleg, men stabil. Den andre pasienten ligg innlagd ved kohortavdelinga og pasienten er i betring.

Totalt 9 pasientar med koronasmitte er innlagd i HMR pr. kl.12.10

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken