Noen tanker omkring Tredalspollen

Ny badeplass?

Ny badeplass?

Av
DEL

LeserbrevJeg ser i avisene at Pollen kan være aktuell som badeplass igjen, og det gleder med å lese om det. Pollen var jo ei perle borti Tredala. Om vinteren som skøytebane og om sommeren som badeplass. Barn og voksne kom om vinteren for å gå på skøyter og om sommeren for å bade.

Jeg som var så heldig å bo i Utigard Tredal kan vel si at jeg bodde midt i smørøyet. Pollen var full av vatn både sommer og vinter. Det var vel kanskje litt lavere vannstand om vinteren, men det var stort nok areal til skøytebane og det rant også vatn ut om Pollbekken både sommer og vinter, men da noe mindre om vinteren naturligvis.

Dette vatnet som rant ut måtte erstattes på en naturlig måte. Hvor dette vatnet kom fra kan forklares med at på den sydvestlige sida av Pollen var det bestandig ei råk i isen som alltid var åpen og at det var der vatnet kom inn. Det tyder på at vatnet kom gjennom årer fra Litldalselva.

Men så kom Aura, som førte til mange goder med lys og varme i hus og heim, og med mange gode arbeidsplasser som vi er glade for. Men på grunn av Aura vart det mindre vatn i elva og dermed mindre vatn i årene. I tillegg grov Sunndal kommune vassgrøft og kloakkgrøft oppover til «Tredalsbotninj», og kutta da sannsynligvis vassårene som gikk til Pollen.

Om det i tillegg kan være andre grunner som jeg ikke er klar over, så vil jeg likevel foreslå at Sunndal kommune og Aura kraftverk eller Statkraft i fellesskap graver ei grøft og legger et tilstrekkelig grovt rør fra Litldalselva og bort til Pollen. Utløpet fra dette røret bør vel legges til omtrent der den gamle råka var, for dette vil antakelig føre til ei ny råk. Naturligvis må dette klargjøres med de berørte grunneiere. En må jo naturligvis også kontrollere at det er nok fall fra elva og til Pollen, og eventuelt justere inntaket lenger oppover elva.

Så håper vi bare på nok positivitet fra Aura og Sunndal kommune.