Det viser Folkehelseinstituttets undersøkelse Alkohol i Norge.

Flertallet av de spurte, 60 prosent, svarer at de kun vanligvis drikker alkohol kun én av helgedagene, mens 30 prosent svarer at de drikker to av helgedagene fredag, lørdag og søndag.

Norske menn drikker betydelig mer enn kvinner, og menn drikker mest øl, mens kvinner drikker mest vin, viser rapporten fra 2019.

Mest skader blant menn

De spurte i undersøkelsen har rapportert et gjennomsnittlig alkoholforbruk per måned på 31 centiliter for menn og 19 centiliter for kvinner.

For menn tilsvarer det åtte halvlitere øl, litt over fire glass vin og tre glass brennevin per måned, fordelt på drikkesort. Kvinner drakk to halvlitere øl, litt over fem glass vin og to glass brennevin.

– Kjønnsforskjellene i alkoholbruk gjenspeiles også i omfanget av alkoholrelaterte skader. Det er mest skader blant menn, sier seniorforsker Elin Kristin Bye i Folkehelseinstituttet.

Eldre drikker oftere

Folkehelseinstituttet karakteriserer seks eller flere alkoholenheter per gang som et hyppig og risikofylt inntak. Et slikt drikkemønster er mer utbredt blant menn og blant yngre aldersgrupper.

Mens eldre drikker oftere enn de yngre, har de yngre et mer risikofylt drikkemønster.

Alkoholforbruket i befolkningen er dessuten svært skjevfordelt. Forskerne mener at 10 prosent av befolkningen står for halvparten av det samlede alkoholkonsumet, ifølge rapporten.

Drikker sjelden, men mye

Rapporten viser også at flertallet av norske ungdommer drikker alkohol før de har fylt 18 år. Halvparten av 15- og 16-åringene har drukket alkohol det siste året, og én av fire har vært fulle.

Andelen har imidlertid blitt lavere siden årtusenskiftet. Sammenlignet med Europa for øvrig er andelen norske 15-16-åringer som drikker alkohol, lav.

De som drikker, gjør det sjelden, men når norske tenåringer først drikker, er alkoholinntaket relativt høyt.

(©NTB)