Sterk pris- og kostnadsvekst, høye renter og færre nye offentlige oppdrag gir lavere aktivitet i vinter. Pessimismen brer om seg i norsk næringsliv.

Vi må tilbake til de første månedene etter finanskrisen som høsten 2008 førte til økonomisk bråbrems internasjonalt, for å finne mer pessimistiske tilbakemeldinger fra bedriftene i Norges Banks regionalt nettverk. Deres framtidsutsikter er de svakeste siden januar 2009, melder Norges Bank tirsdag formiddag.

– Mange bedrifter omtaler markedet som avventende, og de fleste betegner usikkerheten som uvanlig stor, skriver Norges Bank i en pressemelding om tilbakemeldingene fra bedriftene som er med i Regionalt nettverk.

Veksten i aktiviteten har avtatt gjennom høsten. Ved inngangen til vintersesongen tror bedriftene de framover vil selge færre varer og tjenester, blant annet fordi deres egne kostnader øker, at husholdningene får dårligere råd og det offentlige har mindre å bruke over sine budsjetter.

– En langt mindre andel av bedriftene begrenses nå av kapasitetsproblemer, og færre bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Likevel er det flere enn normalt som har kapasitetsbegrensninger, og bedriftene beskriver fortsatt arbeidsmarkedet som stramt, skriver sentralbanken.

Men prisene på kraft og frakt har falt den siste tiden. Flertallet av bedriftene tror derfor at prisene vil øke mindre det neste året.