– Vi må tilbake til 1930-tallet for å finne et kraftigere økonomisk tilbakeslag i Norge i fredstid, skriver Norges Bank i en pengepolitisk oppdatering for mai 2020.

Torsdag formiddag ble det kjent at komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank enstemmig er enig om å sette styringsrenta ned fra 0,25 prosent til 0 prosent.

Norges Bank anslår at BNP for Fastlands-Norge i 2020 blir om lag 5 prosent lavere enn i 2019.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund framover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Norges Bank skriver i den pengepolitiske oppdateringen at de regner med at renta vil ligge på null ut 2023.