Norsk kraftintensiv industri er samfunnskritisk virksomhet – det haster med tiltak!

Industripolitikere: Fra venstre  Asbjørn Birkeland (ordfører i Sauda), Caroline Lund (sekretær for Industrikommunene), Geir Waage, ordfører i Rana og sunndalsordfører Ståle Refstie.

Industripolitikere: Fra venstre Asbjørn Birkeland (ordfører i Sauda), Caroline Lund (sekretær for Industrikommunene), Geir Waage, ordfører i Rana og sunndalsordfører Ståle Refstie.

DEL

LeserbrevSom vertskap for Hydro er Sunndal kommune medlem av organisasjonen Industrikommunene. Industrikommunene følger konsekvensene av koronaepidemien nøye. På kort sikt er den største utfordringen å unngå smittespredning og sykdom i lokalsamfunnene hvor industrien er lokalisert. Regjeringen og kommunene har iverksatt gode tiltak når det gjelder smittespredning. På noe lengre sikt registrerer vi at det er lavere etterspørsel etter produktene fra smelteverk og prosessindustri. Her trengs det tiltak fra regjering for å sikre markedstilgang internasjonalt.

Også når det gjelder tilgangen på kritiske råvarer fra leverandører rundt om i verden trengs det tiltak. Industrikommunene ber regjering om å medvirke til at land som har stengt ned åpner opp for eksport av råvarer til industrien i Norge. Det er store utfordringer med å starte opp igjen helt nedstengt industri og det må være en nasjonal oppgave å sørge for at industrien får råstoff for å holde produksjonen i gang.

- «I mange lokalsamfunn er industrien selve navet i den daglige driften. Det haster med strakstiltak som kan sikre industrien mot full nedstengning som i neste omgang vil føre til nedleggelse og true mange lokalsamfunn,» uttaler leder i Industrikommunene, ordfører Geir Waage fra Rana.

- «Et samlet landsstyre i Industrikommunene mener det er avgjørende at statlige myndigheter kommer på banen med strakstiltak for den delen av industrien som det vil være svært kostbart å starte opp igjen. Vi må sørge for at hjulene holdes i gang,» fortsetter Ståle Refstie, medlem av Industrikommunenes arbeidsutvalg.

- «Dugnadsånden preger både bransjen, arbeidstakerne og industrisamfunnene, og kommunene finner gode lokale løsninger. Med staten på laget bør vi sammen kunne sikre en plattform for denne vitale delen av norsk industri», avslutter nestleder, ordfører Per Sverre Kvinlaug fra Kvinesdal.

Industrikommunene er en medlemsorganisasjon for kommuner som er vertskap til mellomstore og større industrianlegg, herunder prosessindustri, smelteverk mm. Industrikommunene ble etablert i 2018 og har 26 medlemmer. Formålet er å bedre kommunenes rammevilkår som vertskap til industribedrifter og å være talerør overfor myndigheter, bransjeorganisasjonene og bedriftene.

Geir Waage, ordfører i Rana
Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal
Ståle Refstie, ordfører i Sunndal
Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg
Asbjørn Birkeland, ordfører i Sauda
Petter Sortland, ordfører i Høyanger
Steinar Bergsland, ordfører i Tinn
Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg
Trygve Bolstad, formannskapsmedlem i Ullensvang

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags