NORSØK – har lært nytten av nettløsninger innen forskingsbasert formidling

Koronasituasjonen har gitt utfordringer, men ny lærdom blir med i årene som kommer.