Redusert ambulanseflyberedskap

Av

Ambulanseflyberedskapen er mandag på dagtid noe lavere enn normalt, med fem-seks fly tilgjengelig.