Liten nedgang i alkoholsalget

Av

Alkoholsalget i Møre og Romsdal har hatt en marginal nedgang. Rekordvarmen i fjor trekkes fram som hovedårsak til nedgangen på landsbasis.