Vei til besvær

Av

Ett av de dummeste utsagnene jeg hører er: Jeg bryr meg ikke om politikk.