Dumping og hjelpeklasse: I ettertid har jeg ofte tenkt på hvor nedverdigende og ydmykende systemet var

Av

Det er spennende tider for videregående opplæring i Sunndal og Tingvoll nå før jul. Hvilke skoletilbud vil bestå, og hvilke blir lagt ned? Elever og lærere går usikre tider i møte.