Fra industristed til forbrukersamfunn

Av

For nærmere 30 år siden skrev Arne Ulvund og jeg boka «Fra bondebygd til industristed». Boka holder seg greit den, men samfunnsendringene siden er omfattende.