Fra legd til trygd

Av

I dag har jeg min siste arbeidsdag i Møre og Romsdal fylkeskommune, og heretter overtar Staten, ved NAV og Statens Pensjonskasse, rollen som «arbeidsgiver».