Skatten min

Av

Ingen land i verden har et så vellykket skattesystem som Norge. Hvorfor det? Jo, fordi folk er villige til å betale skatt og skjønner hvorfor vi må gjøre det.