John Melkild og Facebook

Av

Etter et fall på stuegolvet 1. juledag 2015 oppdaterte John Melkild statusen sin dagen etter: