Kvinnfolk, på godt og vondt

Av

Denne vinteren og våren har kvinner dominert nyhetsbildet i Norge, både nasjonalt og på Nordmøre.