Ny ansattportal i Tingvoll kommune skal lette infoflyten

Alle med et tilsettingsforhold i Tingvoll kommune får nå en egen ansattportal. Det skal bedre flyten av informasjon internt, som i sin tur vil gi et bedre tilbud til innbyggerne.