Ny sentrumsbarnehage: Alti ber om at parkeringsplassene blir skånet

For Alti Sunndal er det helt avgjørende at parkeringsarealet som kommunen i dag leier fra Opplysningsvesenets fond ikke blir redusert som følge av utbygging av ny sentrumsbarnehage.