Da Aura Avis i juli i 2021 skrev at folk med god historisk lokalkunnskap ønsket at brua på fylkesveg 62 over Litldalselva må hete Hammarbrua og ikke Tredal bru, ble de forklart at de hadde «en dårlig sak». Det hjalp lite å vise til at Kåre Flå i boka si «Aura og bustida» brukte navnet Hammarbrua, siden fylkets vegmyndigheter i snart 70 år har omtalt den som Tredal bru.

Arbeidet med å forbedre trafikksikkerheten over nevnte bru, er ennå på planleggingsnivå, men er nå gjort til en hastesak. Dermed gis det godt håp om at brua snart blir utvidet med en egen gang- og sykkelbane. Når så skjer, bør denne «ekstrabrua» over Litldalselva få sitt eget navneskilt der det står Hammarbrua. Et slikt skilt må nok bekostes privat eller kommunalt, men det bør ikke være en uoverkommelig utgift.

Økt trafikksikkerhet er selvsagt viktigst og hovedsaken, men kan samtidig et gammelt, betegnende brunavn bli tatt vare på, skader det vel ikke at så skjer heller.