Med det nye testregimet vil 2,5 millioner nordmenn ikke lenger bli anbefalt å ta en PCR-test når de tester positivt på en selvtest.

– Dette betyr at vi får betydelig færre tilfeller innmeldt til MSIS enn tidligere, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Viktigere å ta ned belastningen

Helt siden starten av pandemien har smittetallene som daglig registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), vært viktige for å overvåke pandemien.

Men nå sier FHI at omleggingen av testregimet vil gjøre at systemet vil fange opp en mindre andel av de som er smittet enn tidligere, og at tallene dermed blir mindre viktige for overvåkningen.

– I fasen vi er nå, er det viktigere å ta ned belastningen for kommunene, enn å sikre innmelding av alle tilfeller i MSIS. Hovedgrepet er nå å følge insidensen av sykehusinnleggelser, som er en av de viktigste indikatorene for epidemiens utvikling, sier Vold.

Vurderer test av avløpsvann

Vold understreker at de også bruker andre systemer for å følge smitten, og at de også kommer til å følge med på selvrapportering til kommunene.

– FHI ser samtidig på andre måter å overvåke epidemien på, som for eksempel gjennom befolkningsundersøkelsene Symptometer og kohortene Moba og Norflu, overvåking i avløpsvann og overvåking av konsultasjoner for luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten, skriver instituttet i en pressmelding.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) informerte om de nye testreglene fredag, og søndag gikk det ut brev til kommunene om det nye systemet.

Siden det normalt tar 1-2 dager fra prøvetaking til resultatet blir registrert i MSIS, er det ventet at omleggingen i testregimet vil begynne å gi utslag i smittetallene de nærmeste dagene.

Kan droppe PCR

Omleggelsen i testregimet innebærer at alle som har fått tre vaksinedoser, eller som har vært koronasyke de siste tre månedene og i tillegg har fått to doser, ikke lenger anbefales å ta en PCR-test etter å ha fått positivt svar på selvtest.

Personer som tester positivt på selvtest, skal i stedet registrere resultatet hos sin lokale kommune. Men mange kommuner mangler foreløpig et system for dette.

– FHI støtter denne omleggingen. Det er nå viktig å se måter å ta ned belastningen for kommunene og laboratoriene på, og dette er et tiltak som vi mener vil lette arbeidet, sier Vold.

(©NTB)