Lav arbeidsledighet for høyt utdannede

En ny undersøkelse viser at arbeidsledigheten blant dem som tok en mastergrad for tre år siden er lav.

DEL

Kun 2,4 prosent av dem som avla mastergraden sin i 2016 er i dag arbeidsledige. – Det viser at det er svært gode tider i arbeidsmarkedet for dem med en mastergrad, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Rapporten Spesialkandidatundersøkelsen – Arbeidsmarkedssituasjonen to-tre år etter eksamen er utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten ser på hvor mange som ble uteksaminert med en mastergrad i 2016 som i dag er i jobb.

– Arbeidsmarkedet var vanskelig da disse studentene var ferdig med mastergraden sin, særlig på Sør- og Vestlandet. Rapporten viser at den utfordrende starten for de aller fleste har betydd lite og at arbeidsledigheten i denne gruppen nå er lav, sier Nybø.

Lav ledighet, men utdanningsbakgrunn gir forskjeller NIFUs undersøkelse viser at det generelt er lav arbeidsledighet blant masterutdannede et par år etter eksamen, men at utdanningsbakgrunn gir ulike utslag.

Cirka 4 prosent av realistene, samfunnsviterne og humanistene er arbeidsledige. Sivilingeniørene har igjen lav arbeidsledighet, til tross for vanskelig arbeidsmarked i 2016 og til tross for at en høyere andel enn tidligere rapporterer om at de har vært arbeidsledige i perioden 2016-19. I dag er 2,5 prosent av sivilingeniørene arbeidsledige mens under 1 prosent av juristene og siviløkonomene er arbeidsledige. Graden av overutdanning faller over tid I tillegg til å se på sysselsettingen, ser rapporten blant annet på hvor mange som opplever at de er overutdannet for jobben sin. To-tre år etter eksamen er det 36 prosent om rapporterer om at de er overutdannet, og det er en nedgang fra 46 prosent et halvt år etter eksamen.

Også her er det forskjeller mellom de ulike utdanningsbakgrunnene. Blant sivilingeniørene var det bare en liten nedgang fra 40 til 36 prosent i overutdannede i tidsperioden, men de fleste er riktignok bare litt overutdannet.

Blant humanistene var det en relativ høy andel overutdannede også to-tre år etter eksamen, men i mild form. Funnene i rapporten viser også at tidligere arbeidsledighet øker sannsynligheten for å være overutdannet i senere jobber.

Du kan lese hele rapporten her

Artikkeltags