Heltidsløftet: Vil gi heltidsstillinger til dem som ønsker det

Lederen av Fagforbundet var mandag i Sunndal for å se nærmere på arbeidet med å øke andelen heltidsstillinger i pleie- og omsorgstjenesten.