Omsetning av eiendommer i borettslag

Disse eiendommen ble omsatt i oktober: