Disse eiendommene i Tingvoll og Nesset har skiftet eier

Disse eiendommene ble omsatt i Tingvoll og Nesset i oktober: