Ekspertutvalg: Utelukker Brevik som sted for avfallsdeponi – mener Raudsand er egnet

Av

Et ekspertutvalg peker på flere alternativer for et deponi for farlig avfall og mener at Brevik kan utelukkes. Porsgrunn jubler, mens Bellona er bekymret.